კულტურა მავნე ობიექტი ხარჯვის ნორმა კგ/ჰა სამუშაო ხსნარის მოცულობა ლ/ჰა ლოდინის პერიოდი დღეები (გამოყენების ჯერადობა)
ვაზი ნაცრისფერი სიდამპლე, სიდამპლეების კომპლექსი 0.8-1.0 600-800 14 (3)
კურკოვნები, ატამი, ქლიავი, ბალი, გარგარი მონილიოზი და ნაყოფების სიდამპლეები 1.0 800-1000 15 (2)
ვაშლი, კომში, მსხალი ნაყოფების სიდამპლეები 1.0 800-1000 15 (2)
კიტრი, პომიდორი (ღია გრუნტი) ნაცრისფერი სიდამპლე, სიდამპლეები 0.8-1.0 500-800 15 (2)
კიტრი, პომიდორი (დახურული გრუნტი) ნაყოფის სიდამპლეები, ასკოხიტოზი 0.8-1.0 500-800 10 (3)
მარწყვი ნაცრისფერი სიდამპლე, ანთრაქნოზი 0.8-1.0 300-500 7 (2-3)