კულტურა  ობიექტი ხარჯვის ნორმა ლ/ჰა სამუშაო ხსნარის ხარჯვის ნორმა ლ/ჰა გამოყენების მეთოდი, პერიოდი
სიმინდი მარცვლოვანი და ორლებნიანი სარეველები 1.25–1.5  250–300 ნათესების შესხურება კულტურის 3–5 ფოთლსი ფაზაში