კულტურა მავნე ობიექტი ხარჯვის ნორმა კგ/ჰა სამუშაო ხსნარის მოცულობა ლ/ჰა ლოდინის პერიოდი დღეები (გამოყენების ჯერადობა)
ხორბალი მავნე კუსებურა, პურის ბზუალა

0.08–0.1  

150–250 30 (1)
 0.12–0.13
კარტოფილი კოლორადოს ხოჭო 0.06 200–400 20 (1–2)
ბარდა, ლობიო მემარცვლიები, ბარდას ნაყოფჭამია, ბუგრები 0.1 300–400 15 (1)
კიტრი (დაცული გრუნტი) ბუგრები 0.1–0.6 0.1–0.6 3 (2–3)
კიტრი, პომიდორი, წიწაკა, ბადრიჯანი (დაცული გრუნტი) ბუგრები, ფრთათეთრა, თრიფსები 0.4–0.8 500–1000 3 (2–3)
ვარდი (დახურული და ღია გრუნტი) ბუგრები, თრიფსები 0.1–0.4 500–1000 – (2)
ქოთნის ყვავილები ბუგრები, ფრთათეთრა 0.1–0.5 500–1000 – (2)
ყვავილოვანი კულტურები ბუგრები, ფრთათეთრა, თრიფსები, კოქციდები 0.1–0.5 500–1000 – (1)
ხეხილი, ვაზი მწუწნი და მღრღნელი მავნებლები 0.12–0.14 800–1000 20 (1–2)