კულტურა მავნე ობიექტი ხარჯვის ნორმა კგ/ჰა სამუშაო ხსნარის მოცულობა ლ/ჰა ლოდინის პერიოდი დღეები (გამოყენების ჯერადობა)
ვაზი ნაცარი
ტკიპები
3.0–5.0
5.0–8.0
600–800 1 (6)
ვაშლი, მსხალი ნაცარი 3.0–8.0 800–1000 1 (6)
კიტრი დახურული და ღია გრუნტი ნაცარი 2.0–3.0 500–600 1 (5)
პომიდორი დახურული და ღია გრუნტი ნაცარი 2.0–3.0 500–600 1 (5)
გოგროვნები ნაცარი 2.0–3.0 300–400 1 (3)
ხურტკმელი, შავი მოცხარი ნაცარი 2.0–3.0 500–600 1 (3)
ვარდი დახურული და ღია გრუნტი ნაცარი 2.0–3.0 500–1000 1 (4)