კულტურა მავნე ობიექტი ხარჯვის ნორმა კგ/ჰა სამუშაო ხსნარის მოცულობა ლ/ჰა ლოდინის პერიოდი დღეები (გამოყენების ჯერადობა)
ვაზი ნაცარი, წითურა, შავი ლაქიანობა, შავი სიდამპლე 0.6–0.7 600–800 15 (3)
ვაშლი ნაცარი, ფოთლის ლაქიანობა 0.7–0.9 800–1000 20 (2)