კულტურა მავნე ობიექტი ხარჯვის ნორმა ლ/ტონა თესლზე სამუშაო ხსნარის მოცულობა  გამოყენების მეთოდი, პერიოდი
კარტოფილი ნიადაგის მავნებლები და სოკოვანი დაავადებები 0.3–0.4 10 ლ/ ტონა ტუბერების თესვისწინა დამუშავება
საშემოდგომო და საგაზაფხულო ხორბალი, ქერი, ტრიტიკალე 1.5–2.0 სათესლე მასალის დამუშავება