კულტურა მავნე ობიექტი ხარჯვის ნორმა კგ/ჰა სამუშაო ხსნარის მოცულობა ლ/ჰა ლოდინის პერიოდი დღეები (გამოყენების ჯერადობა)
ვაზი ნაცარი, სიდამპლე 0.25–0.35 600–800 20 (3–4)
კიტრი ღია და დახურული გრუნტი ნაცარი 0.125–0.375 300–500 20 (2–3)
ვაშლი ნაცარი 0.3–0.4 800–1000 20 (2–3)
ატამი ნაცარი 0.5–1.9 800–1000 20 (2–3)
მარწყვი ნაცარი 0.3–0.5 300–500 20 (2–3)
მოცხარი ნაცარი 0.3–0.4 300–500 20 (2–3)
ჟოლო ლაქიანობა, რუხი სიდამპლე 0.3–0.6 300–500 20 (5–6)
ვარდი და სხვა დეკორატიული მცენარეები ნაცარი 0.3–1.0 300–500 20 (3–4)