გამოყენების სპექტრი

          პრეპარატის ხარჯვის ნორმა:

კულტურა                                               შესხურების პერიოდი

       ხარჯვის ნორმა

             კგ/ჰა

ვაზი                   2          1-1,5 ჰა
ხეხილი                    2          1-1,5 ჰა
ციტრუსი                   2           1-1,5 ჰა
ბოსტნეული                   3           1-1,5  ჰა
ყვავილები                   3              1 ჰა