კულტურა მავნე ობიექტი ხარჯვის ნორმა ლ/ჰა პრეპარატის გამოყენების პერიოდი და ფაზები ლოდინის პერიოდი დღეები (გამოყენების ჯერადობა)
ხახვი, ნიორი ერთწლოვანი ორლებნიანი და მარცვლოვანი სარეველები 0.05-0.5 შესხურება სარეველებზე 2-4 ფოთლის ფაზაში -(2-3)
0.05-0.75 ნათესის შესხურება 4-5 ფოთლის ფაზაში -(2-3)
მზესუმზირა 1 ნიადაგის შესხურება კულტურის აღმოცენებამდე -(1)
ვაშლი, ციტრუსი   2.5 შესხურება გაზაფხულზე ვეგეტირებულ სარეველებზე 10-15 სმ ფაზაში -(1)